Nabízíme

Zakládání zeleně

 • parky
 • zahrady
 • veřejná zeleň
 • rekultivace skládek
 • založení okrasných a zátěžových trávníků
 • založení a výsadba záhonů letniček a trvalek
 • výsadba keřových skupin
 • výsadba solitérních stromů a alejí
 • výsadba biokoridorů a interakčních prvků
 • kompletní servis po dobu záruky

Údržba zeleně

 • kosení a péče o trávníky
 • tvarování živých plotů
 • zdravotní, výchovné a zmlazovací řezy dřevin
 • péče o přestárlé stromy
 • rizikové kácení stromů
 • frézování pařezů
 • chemické ošetření rostlin
 • chemické odplevelení chodníků

Kompletační práce