Společnost SOPRA s.r.o. byla založena v roce 2016 jako integrační sociální podnik, který se hlásí k principům sociálního podnikání. Vznik společnosti navazuje na letité zkušenosti zakladatele a jednatele společnosti v oboru projektování a údržby veřejné zeleně. Cílem společnosti je zaměstnat více než 70% osob se zdravotním postižením v oblasti veřejné zeleně a kompletačních pracích. V zeleni konkrétně údržba veřejné zeleně a zahrad, výsadba stromů a keřů. Společnost úzce spolupracuje s Úřadem práce a Pardubickým krajem. Společnost SOPRA realizuje i výrobu a kompletaci reklamních předmětů,dřevěných reklamních poutačů, hrnků na kávu a čaj s logem či fotografií objednatele. Vše zkompletujeme do krabiček a krabic a připravíme k expedici. Dále naše společnost úzce spolupracuje s firmou Alukov a.s., kde se podílíme na výrobě plastových dílů pro zastřešení bazénů a zimních zahrad.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Co je sociální podnikání?

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity  prospívající společnosti a životnímu prostředí.  Hraje důležitou roli v místním rozvoji a vytváří pracovní  příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním  znevýhodněním. Zisk je z větší části použít pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

Co je integrační sociální podnik?

Integrační sociálním podnikem se rozumí “subjekt sociálního podnikání”,  který splňuje principy integračního sociálního podniku a naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je formulován v základních dokumentech.  Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu - ekonomického, sociálního a environmentálního.

MOŽNOST SPOLUPRÁCE

Nabízíme spolupráci s našimi zaměstnanci se zdravotním postižením v oblasti údržby, obnovy, výsadby zeleně a kompletačních prací.